Boşanma ( aile müdahalesi, hakaret, evi terk ) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi ,Esas: 2017/ 3382, Karar: 2019 / 1359

 

Davacı- karşı davalı erkeğin ise annesinin evliliğe olumsuz yönde müdahalesine izin verip annesinin sözü ile hareket ettiği, evine bir süreliğine gelip gitmediği, sonrasında da eşine barışmak istemediğini söyleyerek eşini ailesinin evine bıraktığı anlaşılmakla evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacı-karşı davalı erkeğin, davalı-karşı davacı kadına nazaran ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekirken, yazılı şekilde tarafların eşit kusurlu olarak kabulü doğru bulunmamıştır.

Diyarbakır Boşanma/Velayet Davası Avukatları  : Av. Rozerin ARSLAN  & Av. Muhammet Polat İÇTEN