Boşanma (Feragat, af, kusurlu davranış, hoşgörü) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 3240 Karar: 2019 / 6010

 

Mahkemece, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit derecede kusurlu oldukları kabul edilerek davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve boşanmanın fer’ilerine karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı kadının eldeki boşanma davasından kısa bir süre önce açtığı Karaman Aile Mahkemesi’nin 2014/507 esasında görülen boşanma davasından 31.07.2014 tarihinde feragat ettiği, kadının davasından feragat etmesinden sonra tarafların davalı erkeğin tayin olduğu Adana’ya evlilik birliğini devam ettirmek amacıyla birlikte gittikleri, burada yaklaşık bir hafta birlikte yaşayan tarafların yeniden ayrıldıkları, eldeki davanın ise 16.12.2014 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre davacı kadın boşanma davasından feragat etmekle, Karaman AileMahkemesi’nin 2014/507 esasında görülen boşanma davasından feragat ettiği 31.07.2014 tarihinden önce gerçekleşen davalı erkeğe yüklenebilecek kusurlu davranışları affettiği gibi, kadının davasından feragat etmesinden sonra tarafların evlilik birliğini devam ettirmek amacıyla yeniden bir araya gelmeleri ve bir süre daha evlilik birliğinin sürdüğünün anlaşılması karşısında tarafların bu tarihten önce gerçekleşen ve kendilerine yüklenebilecek kusurlu davranışları da karşılıklı olarak affettiklerinin en azından hoşgörü ile karşıladıklarının kabulü gerekir. Affedilen veya hoşgörü ile karşılanan olaylar boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenemez.

Diyarbakır Boşanma/Velayet Davası Avukatları  : Av. Rozerin ARSLAN  & Av. Muhammet Polat İÇTEN