Boşanma ( Sır , Aile Müdahalesi , Kusur ) :Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas: 2016/ 4609, Karar: 2017 / 10264, Karar Tarihi: 28.09.2017

 

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, kadının etrafa aile sırlarını anlattığı, evliliğe ailesinin müdahalesine izin verdiği, bu eylemlerin erkeğin boşanma davasından önce gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, davalı-karşı davacı erkek de dava açmakla haklıdır. Öyleyse erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, davasının reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Diyarbakır Boşanma/Velayet Davası Avukatları  : Av. Rozerin ARSLAN  & Av. Muhammet Polat İÇTEN