Boşanma ( sorumluluk, görev ve yükümlülük) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2010/ 23291 Karar: 2011 / 22005

 

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle mahkemece “somut vakıa olmadığı” belirtilen; tanık beyanlarında geçen davalı eşin sorumluluklarını yerine getirmemesi, evin ihtiyaçlarını karşılamaması ve günlerce eve gelmemesi olarak anlatılan olayların; bütünüyle davalının birlik görevlerini yerine getirmemesi (TMK.m.185) olarak somutlaştığının kabulünün gerektiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/1)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Diyarbakır Boşanma/Velayet Davası Avukatları  : Av. Rozerin ARSLAN  & Av. Muhammet Polat İÇTEN