Ceza Tayini ( hayati tehlike, zarar ve tehlikenin ağırlığı, haksız tahrik, asgari hadden ceza, alt sınırdan ceza, indirim) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 3408, Karar: 2019 / 5109, Karar Tarihi: 20.11.2019.

Sanık …’in mağdur …’i silah ile, sol kol üst iç kısımda ve sol göğüs dış kısımda olacak şekilde iki adet mermi çekirdeği isabet alarak mağdurun yaşamını tehlikeye sokmayacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı olayda; TCK’nin 35. maddesi ile yapılan uygulama sırasında meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı nazara alınarak makul bir ceza tayini yerine sadece hiç isabet olmayan hallerde uygulanabilecek şekilde 9 yıl cezaya hükmolunması ile mağdurdan kaynaklanan haksız tahrik oluşturan söz ve davranışların niteliği ve ulaştığı boyut nazara alındığında asgari hadden indirim yapılmasının yeterli olduğu gözetilmeden 1/2 oranında indirim tatbiki suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Toplanan deliller, karar yerinde incelenip, sanık …’in mağdur …’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin,yaş küçüklüğü,tahrike ve takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle; hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 20.11.2019 gününde oy birliği ile karar verildi.
 
Diyarbakır Ağır Ceza / Ceza Davası Avukatları : Av. Muhammet Polat İÇTEN & Av. Rozerin ARSLAN