İDARE HUKUKU

 
İdare hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetler;
  • İdari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
  • İdareye karşı açılan tazminat davaları,
  • İdari cezalara karşı itiraz ve iptal davaları,
  • İmar davaları,
  • Kamulaştırma uyuşmazlıkları ve davaları,
  • Kamu ihale hukukuna ilişkin davalar,
  • Bağımsız idari otoritelerin (Bddk, Spk, Rtük vd.) kararlarına ilişkin davalar,
  • Memurlara ilişkin davalar.