İş Kazası (özen yükümlülüğü, kusur) :Yargıtay 21.Hukuk Dairesi, Esas: 2019/ 1202, Karar: 2019 / 6173

 

Zamanın sabaha doğru olduğu saatlerde, davalı sürücü …’ın araçta uyuklaması sonucu kontrolünü kaybederek çok şeritli tek yönlü yolun emniyet şeridine girerek, emniyet şeridinde bekleyen kazazede yayaya çarptığı ve ölümüne sebep olduğu, 27/06/2016 kusur raporunda da davalı sürücünün 2918 sayılı KTK’nın 52., 82. ve 84. Maddelerine, kazazedenin 2918 sayılı KTK’nın 68/a-c Maddelerine muhalefetten kusur verildiği, anılan bu raporun oluşa uygun olduğu anlaşılmakla, gerçekleşen iş kazasında işverenin özen yükümlülüğü kapsamında alabileceği bir tedbirin bulunduğundan ve giderek sorumluluğunu gerektirecek bir kusurunun olduğundan bahsetme imkanı bulunmadığının, kazanın gerçekleşmesinde üçüncü kişinin ve zarar görenin ağır kusuru nedeniyle, iş kazası ile işveren şirket arasındaki illiyet bağının kesildiğinin kabulü ile davalı işveren yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur.

Diyarbakır İş Davası Avukatları   :Av. Rozerin ARSLAN & Av. Muhammet Polat İÇTEN