ARABULUCULUK

 
Arabuluculuk kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetler;
  • Boşanma Arabuluculuğu
  • Aile Arabuluculuğu
  • Miras Arabuluculuğu
  • Ticari Arabuluculuk
  • Fikri Haklar Arabuluculuğu
  • Tüketici Arabuluculuğu
  • İşci-İşveren Arabuluculuğu