Stj. av. Şilan ORAL

2001 yılı doğumludur. Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi’nden 2019 yılında mezun olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimini 2023 yılında tamamlamış ve akabinde Diyarbakır Barosu’nda yasal stajını başlatmıştır. Eğitim hayatı boyunca hukuk eğitimine katkı sağlayacak eğitim ve programlara katılmış olup yaptığı gönüllü stajlarla da tecrübe kazanmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.