ankara

Hukuka aykırı delil ( fetö, ardışık arama, örgüt yapılanması, sabit hattan aranma, hukuka aykırı delil, arama kayıtlarının incelenmesi) : Yargıtay 16.Ceza Dairesi, Esas: 2018/ 5526, Karar: 2019 / 6842, Karar Tarihi: 13.11.2019.

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;   Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyizin sebebine göre dosya incelendi gereği düşünüldü;   Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;   Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;   Sanığın eylemlerinin hukuki nitelendirmesinin eksiksiz yapılabilmesi için …

Hukuka aykırı delil ( fetö, ardışık arama, örgüt yapılanması, sabit hattan aranma, hukuka aykırı delil, arama kayıtlarının incelenmesi) : Yargıtay 16.Ceza Dairesi, Esas: 2018/ 5526, Karar: 2019 / 6842, Karar Tarihi: 13.11.2019. Read More »

Önleme Araması Koşulları : Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2013/9-841 Esas ve 2014/513 Karar.

Önleme araması kararında veya emrinde; aramanın sebebi, konusu ve kapsamı, aramanın yapılacağı yer, aramanın yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre belirtilmelidir. Önleme aramasında gece ile ilgili bir istisnaya yer verilmediğinden her zaman yapılması mümkündür. Önleme araması kararının geçerli olacağı sürenin sınırı ile ilgili olarak da mevzuatta kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Zira önleme aramasının geçerli olacağı …

Önleme Araması Koşulları : Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2013/9-841 Esas ve 2014/513 Karar. Read More »

Önleme Araması Koşulları : Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2016/20-761 Esas ve 2018/305 Karar.

Önleme araması kararında veya emrinde; aramanın sebebi, konusu ve kapsamı, aramanın yapılacağı yer, aramanın yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre belirtilmelidir. Önleme aramasında gece ile ilgili bir istisnaya yer verilmediğinden her zaman yapılması mümkündür. Önleme araması kararının geçerli olacağı sürenin sınırı ile ilgili olarak da mevzuatta kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Zira önleme aramasının geçerli olacağı …

Önleme Araması Koşulları : Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2016/20-761 Esas ve 2018/305 Karar. Read More »

Ceza Tayini ( hayati tehlike, zarar ve tehlikenin ağırlığı, haksız tahrik, asgari hadden ceza, alt sınırdan ceza, indirim) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 3408, Karar: 2019 / 5109, Karar Tarihi: 20.11.2019.

Sanık …’in mağdur …’i silah ile, sol kol üst iç kısımda ve sol göğüs dış kısımda olacak şekilde iki adet mermi çekirdeği isabet alarak mağdurun yaşamını tehlikeye sokmayacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı olayda; TCK’nin 35. maddesi ile yapılan uygulama sırasında meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı nazara alınarak makul bir ceza …

Ceza Tayini ( hayati tehlike, zarar ve tehlikenin ağırlığı, haksız tahrik, asgari hadden ceza, alt sınırdan ceza, indirim) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 3408, Karar: 2019 / 5109, Karar Tarihi: 20.11.2019. Read More »

Cezada İndirim ( haksız tahrik, cezada alt sınır ) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 1962, Karar: 2019 / 4420, Karar Tarihi: 16.10.2019 .

Sanık … hakkında suç üstlenme suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, 5271 sayılı CMK’nin 231/12. maddesi uyarınca itiraza tabi olduğundan Cumhuriyet savcısının ve katılan … vekilinin bu karara yönelik temyiz istemlerinin itiraz olarak mahallinde değerlendirilmek üzere inceleme dışı bırakılmıştır. Sanık … hakkında katılan …’e karşı kasten yaralama ve sanık … hakkında katılanlar … ve …

Cezada İndirim ( haksız tahrik, cezada alt sınır ) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 1962, Karar: 2019 / 4420, Karar Tarihi: 16.10.2019 . Read More »

Cezada İndirim ( hakim takdiri, indirim oranı ) : Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Esas: 2018 / 1991, Karar: 2019 / 5040, Karar Tarihi: 16.07.2019 .

07.06.1976 gün ve 3-4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ve bu doğrultudaki bir çok Ceza Genel Kurulu kararında vurgulandığı üzere, yasa koyucu hakime bu konuda geniş bir takdir yetkisi tanıyarak uygulamada çıkabilecek olan ve önceden öngörülme olanağı bulunmayan çeşitli halleri kapsayacak bir kalıp bulmanın zorluğu karşısında hakimin bu yetkisini kısıtlamaktan özenle kaçınmış, bu tavrını 5237 sayılı …

Cezada İndirim ( hakim takdiri, indirim oranı ) : Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Esas: 2018 / 1991, Karar: 2019 / 5040, Karar Tarihi: 16.07.2019 . Read More »