asliye ceza

Silahla Tehdit; Yargıtay 4.Ceza Dairesi, Esas:2014/35640, Karar: 2018/22036, Karar Tarihi:18.12.2018.

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanığın aşamalarda mağdurun masalarına gelerek kendisine yumruk attığını savunması, tanık …’ın …

Silahla Tehdit; Yargıtay 4.Ceza Dairesi, Esas:2014/35640, Karar: 2018/22036, Karar Tarihi:18.12.2018. Read More »

Silahla Tehdit; Yargıtay 4.Ceza Dairesi, Esas: 2018/4668, Karar: 2018/22334, Karar Tarihi: 21.12.2018.

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1-Sanığın aynı çatı altında birlikte yaşadığı mağdura kurusıkı tabancayı doğrultarak tehdit …

Silahla Tehdit; Yargıtay 4.Ceza Dairesi, Esas: 2018/4668, Karar: 2018/22334, Karar Tarihi: 21.12.2018. Read More »

Silahla Tehdit; Yargıtay 4.Ceza Dairesi, Esas: 2016/6085, Karar:2016/11168, Karar Tarihi:02.06.2016.

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1-Sanık hakkında … … Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından, obsesif kompulsif bozukluk, …

Silahla Tehdit; Yargıtay 4.Ceza Dairesi, Esas: 2016/6085, Karar:2016/11168, Karar Tarihi:02.06.2016. Read More »

Silahla Tehdit, Yargıtay 4. Ceza, 2014/22636 E.

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1-Tehdit suçunun nitelikli hali olan silahla tehdidin kabulü için, silahın, tehdit …

Silahla Tehdit, Yargıtay 4. Ceza, 2014/22636 E. Read More »

Silahla Tehdit; Yargıtay 4.Ceza Dairesi, Esas:2014/24375, Karar: 2018/16343,Karar Tarihi: 04.10.2018.

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak, 1-Tehdit suçunun nitelikli hali olan silahla tehdidin kabulü için; silahın, tehdit …

Silahla Tehdit; Yargıtay 4.Ceza Dairesi, Esas:2014/24375, Karar: 2018/16343,Karar Tarihi: 04.10.2018. Read More »

Tutuklama ve Türkiye’deki Tutuklama Kararlarının Gerekçesizliği Sorunu

Tutuklama ve Türkiye’deki Tutuklama Kararlarının Gerekçesizliği Sorunu   Öz       Bir koruma tedbiri olarak tutuklama, birçok ülkenin ceza muhakemesi hukukunda yer bulduğu gibi Türkiye Ceza Muhakemesi Kanunu’nda da düzenlenmiştir. Düzenleme ile tutuklama tedbirinin sınırları çizilmiştir. Her ne kadar kanuni düzenleme ile sınırları kesin bir şekilde çizilmiş ve tutuklama kararlarının gerekçesiz olamayacağı hususu düzenlenmiş ise de Türkiye …

Tutuklama ve Türkiye’deki Tutuklama Kararlarının Gerekçesizliği Sorunu Read More »

Silahla Tehdit ; Yargıtay 4.Ceza Dairesi, Esas: 2018/7633, Karar: 2018/20789, Karar Tarihi: 03.12.2018.

Dava: Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, silahla tehdit suçundan kurulan hükmün niteliği uyarınca sanık müdafiinin yerinde görülmeyen duruşmalı inceleme talebinin 5271 sayılı CMK’nun 299/1. maddesi gereğince reddine karar verilerek dosya görüşüldü; 1-Sanık … hakkında tehdit suçundan TCK’nın 106/1-1 ve 43/1. maddelerine göre hükmolunan 3 …

Silahla Tehdit ; Yargıtay 4.Ceza Dairesi, Esas: 2018/7633, Karar: 2018/20789, Karar Tarihi: 03.12.2018. Read More »

Silahla Tehdit ; Yargıtay 4.Ceza Dairesi, Esas: 2014/40767, Karar: 2019/154, Karar Tarihi: 14.01.2019.

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;   1-Tehdit suçunun nitelikli hali olan silahla tehdidin kabulü için, silahın tehdit suçunda bizzat mağdura yönelik …

Silahla Tehdit ; Yargıtay 4.Ceza Dairesi, Esas: 2014/40767, Karar: 2019/154, Karar Tarihi: 14.01.2019. Read More »

Zenofobinin Kara Ayna’daki Yansıması

Tahir ELÇİ’ye Zenofobinin Kara Ayna’daki Yansıması “düşmanı gösteriyorlar,ona saldırıyoruz siz gidin artık düşman dağıldı dedikleri bir anda anlaşılıyor baştan beri bütün yenik düşenlerle aynı kışlaktaymışız incecik yas dumanı herkese ulaşıyor” İ.Özel       Black Mirror, 4 Aralık 2011 tarihinde yayınlanmaya başlanan bir İngiliz televizyon dizisidir. Dizi bilim kurgu tarzında olmasının yanı sıra distopik bir …

Zenofobinin Kara Ayna’daki Yansıması Read More »