ceza tayini

Ceza Tayini ( hayati tehlike, zarar ve tehlikenin ağırlığı, haksız tahrik, asgari hadden ceza, alt sınırdan ceza, indirim) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 3408, Karar: 2019 / 5109, Karar Tarihi: 20.11.2019.

Sanık …’in mağdur …’i silah ile, sol kol üst iç kısımda ve sol göğüs dış kısımda olacak şekilde iki adet mermi çekirdeği isabet alarak mağdurun yaşamını tehlikeye sokmayacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı olayda; TCK’nin 35. maddesi ile yapılan uygulama sırasında meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı nazara alınarak makul bir ceza …

Ceza Tayini ( hayati tehlike, zarar ve tehlikenin ağırlığı, haksız tahrik, asgari hadden ceza, alt sınırdan ceza, indirim) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 3408, Karar: 2019 / 5109, Karar Tarihi: 20.11.2019. Read More »

Cezada İndirim ( haksız tahrik, cezada alt sınır ) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 1962, Karar: 2019 / 4420, Karar Tarihi: 16.10.2019 .

Sanık … hakkında suç üstlenme suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, 5271 sayılı CMK’nin 231/12. maddesi uyarınca itiraza tabi olduğundan Cumhuriyet savcısının ve katılan … vekilinin bu karara yönelik temyiz istemlerinin itiraz olarak mahallinde değerlendirilmek üzere inceleme dışı bırakılmıştır. Sanık … hakkında katılan …’e karşı kasten yaralama ve sanık … hakkında katılanlar … ve …

Cezada İndirim ( haksız tahrik, cezada alt sınır ) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 1962, Karar: 2019 / 4420, Karar Tarihi: 16.10.2019 . Read More »