Cezada İndirim ( haksız tahrik, cezada alt sınır ) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 1962, Karar: 2019 / 4420, Karar Tarihi: 16.10.2019 .

Sanık … hakkında suç üstlenme suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, 5271 sayılı CMK’nin 231/12. maddesi uyarınca itiraza tabi olduğundan Cumhuriyet savcısının ve katılan … vekilinin bu karara yönelik temyiz istemlerinin itiraz olarak mahallinde değerlendirilmek üzere inceleme dışı bırakılmıştır. Sanık … hakkında katılan …’e karşı kasten yaralama ve sanık … hakkında katılanlar … ve …

Cezada İndirim ( haksız tahrik, cezada alt sınır ) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 1962, Karar: 2019 / 4420, Karar Tarihi: 16.10.2019 . Read More »