danıştay

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ( kamu hizmeti, istihbari bilgi, açılmış bir kamu davası bulunmaması ) : Danıştay 12. Dairesi, Esas: 2015/ 440, Karar: 2015 / 4835, Karar Tarihi: 16.09.2015

  Her ne kadar, kamu hizmetine alınmada, görevin gerektirdiği niteliklere uygun olarak genel şartlar yanında özel şartlar aranmasında ve bu kapsamda görevin önem ve özelliği de gözönünde bulundurularak güvenlik ve arşiv araştırmasının olumlu olması şartı getirilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakta ise de, olayda, yapılan güvenlik soruşturması kapsamında elde edilen ve davacının 2008-2009 yılları arasında … Üniversitesi’nde …

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ( kamu hizmeti, istihbari bilgi, açılmış bir kamu davası bulunmaması ) : Danıştay 12. Dairesi, Esas: 2015/ 440, Karar: 2015 / 4835, Karar Tarihi: 16.09.2015 Read More »

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması (istihbari bilgi, aile fertleri, cezaların şahsiliği, ceza sorumluluğunun şahsiliği ) :Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, Esas: 2014/ 2390, Karar: 2017 / 346, Karar Tarihi: 06.02.2017

  Her ne kadar kamu hizmetine alınmada, görevin gerektirdiği niteliklere uygun olarak genel şartlar yanında özel şartlar aranmasında ve bu kapsamda görevin önem ve özelliği de gözönünde bulundurularak güvenlik ve arşiv araştırmasının olumlu olması şartı getirilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakta ise de, olayda, yapılan güvenlik soruşturması kapsamında elde edilen ve davacının Kongra-Gel terör örgütü (PKK) ile …

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması (istihbari bilgi, aile fertleri, cezaların şahsiliği, ceza sorumluluğunun şahsiliği ) :Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, Esas: 2014/ 2390, Karar: 2017 / 346, Karar Tarihi: 06.02.2017 Read More »