diyarbakır en iyi ceza avukatı

Kadının Bekarlık Soyadını Kullanması ( evlilik soyadının iptali ile evlilik birliği içinde kadının kızlık soyadını kullanması, kızlık soyadını kullanmak için hiçbir gerekçeye ihtiyaç olmaması,

Davacı H. Yılmaz Y. vekili 13/01/2011 harç tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin araştırma görevlisi olarak “Yılmaz” soyismi ile birçok akademik eseri bulunduğunu, aynı zamanda uluslararası gemilerde üçüncü kaptan olarak görev yapan müvekkilinin uluslararası limanlardan “Yılmaz” soyismi ile defalarca giriş çıkış yaptığını, tüm bu başarılarının yanı sıra müvekkilinin kadın olarak soyadı gibi kişiye sıkı sıkıya bağlı …

Kadının Bekarlık Soyadını Kullanması ( evlilik soyadının iptali ile evlilik birliği içinde kadının kızlık soyadını kullanması, kızlık soyadını kullanmak için hiçbir gerekçeye ihtiyaç olmaması, Read More »

Kadının kızlık soyadını kullanması (evli kadının bekarlık soyadını kullanabilmesi, evlenmekle edinilen soyadının iptali, kadının soyadını seçme hakkı) : Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2014/20471 Esas, 2015/8704 Karar, 28/04/2015 Karar Tarihi.

Nüfus idaresi davada hasım gösterilmiş ise de esasen bu dava Nüfus Hizmetleri Kanunundan değil Türk Medeni Kanununun 187. maddesi uygulamasından kaynaklanan bir davadır. Anayasanın 10. maddesi kadın ve erkek arasındaki eşitliğe, 41. maddesi ise eşler arasındaki eşitliğe yer vermiştir. Türk Medeni Kanununun 187. maddesi kadının evlenmekle kocasının soyadını alacağını, ancak evlendirme memuruna veya daha sonra …

Kadının kızlık soyadını kullanması (evli kadının bekarlık soyadını kullanabilmesi, evlenmekle edinilen soyadının iptali, kadının soyadını seçme hakkı) : Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2014/20471 Esas, 2015/8704 Karar, 28/04/2015 Karar Tarihi. Read More »

Hukuka aykırı delil ( fetö, ardışık arama, örgüt yapılanması, sabit hattan aranma, hukuka aykırı delil, arama kayıtlarının incelenmesi) : Yargıtay 16.Ceza Dairesi, Esas: 2018/ 5526, Karar: 2019 / 6842, Karar Tarihi: 13.11.2019.

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;   Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyizin sebebine göre dosya incelendi gereği düşünüldü;   Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;   Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;   Sanığın eylemlerinin hukuki nitelendirmesinin eksiksiz yapılabilmesi için …

Hukuka aykırı delil ( fetö, ardışık arama, örgüt yapılanması, sabit hattan aranma, hukuka aykırı delil, arama kayıtlarının incelenmesi) : Yargıtay 16.Ceza Dairesi, Esas: 2018/ 5526, Karar: 2019 / 6842, Karar Tarihi: 13.11.2019. Read More »

Önleme Araması Koşulları : Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2013/9-841 Esas ve 2014/513 Karar.

Önleme araması kararında veya emrinde; aramanın sebebi, konusu ve kapsamı, aramanın yapılacağı yer, aramanın yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre belirtilmelidir. Önleme aramasında gece ile ilgili bir istisnaya yer verilmediğinden her zaman yapılması mümkündür. Önleme araması kararının geçerli olacağı sürenin sınırı ile ilgili olarak da mevzuatta kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Zira önleme aramasının geçerli olacağı …

Önleme Araması Koşulları : Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2013/9-841 Esas ve 2014/513 Karar. Read More »

Önleme Araması Koşulları : Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2016/20-761 Esas ve 2018/305 Karar.

Önleme araması kararında veya emrinde; aramanın sebebi, konusu ve kapsamı, aramanın yapılacağı yer, aramanın yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre belirtilmelidir. Önleme aramasında gece ile ilgili bir istisnaya yer verilmediğinden her zaman yapılması mümkündür. Önleme araması kararının geçerli olacağı sürenin sınırı ile ilgili olarak da mevzuatta kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Zira önleme aramasının geçerli olacağı …

Önleme Araması Koşulları : Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2016/20-761 Esas ve 2018/305 Karar. Read More »

Ceza Tayini ( hayati tehlike, zarar ve tehlikenin ağırlığı, haksız tahrik, asgari hadden ceza, alt sınırdan ceza, indirim) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 3408, Karar: 2019 / 5109, Karar Tarihi: 20.11.2019.

Sanık …’in mağdur …’i silah ile, sol kol üst iç kısımda ve sol göğüs dış kısımda olacak şekilde iki adet mermi çekirdeği isabet alarak mağdurun yaşamını tehlikeye sokmayacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı olayda; TCK’nin 35. maddesi ile yapılan uygulama sırasında meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı nazara alınarak makul bir ceza …

Ceza Tayini ( hayati tehlike, zarar ve tehlikenin ağırlığı, haksız tahrik, asgari hadden ceza, alt sınırdan ceza, indirim) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 3408, Karar: 2019 / 5109, Karar Tarihi: 20.11.2019. Read More »

Cezada İndirim ( haksız tahrik, cezada alt sınır ) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 1962, Karar: 2019 / 4420, Karar Tarihi: 16.10.2019 .

Sanık … hakkında suç üstlenme suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, 5271 sayılı CMK’nin 231/12. maddesi uyarınca itiraza tabi olduğundan Cumhuriyet savcısının ve katılan … vekilinin bu karara yönelik temyiz istemlerinin itiraz olarak mahallinde değerlendirilmek üzere inceleme dışı bırakılmıştır. Sanık … hakkında katılan …’e karşı kasten yaralama ve sanık … hakkında katılanlar … ve …

Cezada İndirim ( haksız tahrik, cezada alt sınır ) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 1962, Karar: 2019 / 4420, Karar Tarihi: 16.10.2019 . Read More »

Cezada İndirim ( hakim takdiri, indirim oranı ) : Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Esas: 2018 / 1991, Karar: 2019 / 5040, Karar Tarihi: 16.07.2019 .

07.06.1976 gün ve 3-4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ve bu doğrultudaki bir çok Ceza Genel Kurulu kararında vurgulandığı üzere, yasa koyucu hakime bu konuda geniş bir takdir yetkisi tanıyarak uygulamada çıkabilecek olan ve önceden öngörülme olanağı bulunmayan çeşitli halleri kapsayacak bir kalıp bulmanın zorluğu karşısında hakimin bu yetkisini kısıtlamaktan özenle kaçınmış, bu tavrını 5237 sayılı …

Cezada İndirim ( hakim takdiri, indirim oranı ) : Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Esas: 2018 / 1991, Karar: 2019 / 5040, Karar Tarihi: 16.07.2019 . Read More »

Boşanma ( tanık, süresinde tanık bildirmeme, ön inceleme, delil bildirme ) : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas: 2014 / 2-433, Karar: 2016 / 63, Karar Tarihi: 22.01.2016.

Dava: Taraflar arasındaki boşanma, nafaka, velayet ve tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Batı 1. Aile (Kapatılan Sincan 1.Aile) Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 15.01.2013 gün ve 2012/198E., 2013/27 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 03.07.2013 gün ve 2013/6356 E., 2013/18904 K. sayılı ilamı ile; (Mahkemece;  …

Boşanma ( tanık, süresinde tanık bildirmeme, ön inceleme, delil bildirme ) : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas: 2014 / 2-433, Karar: 2016 / 63, Karar Tarihi: 22.01.2016. Read More »

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ( kamu hizmeti, istihbari bilgi, açılmış bir kamu davası bulunmaması ) : Danıştay 12. Dairesi, Esas: 2015/ 440, Karar: 2015 / 4835, Karar Tarihi: 16.09.2015

  Her ne kadar, kamu hizmetine alınmada, görevin gerektirdiği niteliklere uygun olarak genel şartlar yanında özel şartlar aranmasında ve bu kapsamda görevin önem ve özelliği de gözönünde bulundurularak güvenlik ve arşiv araştırmasının olumlu olması şartı getirilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakta ise de, olayda, yapılan güvenlik soruşturması kapsamında elde edilen ve davacının 2008-2009 yılları arasında … Üniversitesi’nde …

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ( kamu hizmeti, istihbari bilgi, açılmış bir kamu davası bulunmaması ) : Danıştay 12. Dairesi, Esas: 2015/ 440, Karar: 2015 / 4835, Karar Tarihi: 16.09.2015 Read More »