Boşanma ( sorumluluk, görev ve yükümlülük) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2010/ 23291 Karar: 2011 / 22005

  Yapılan soruşturma, toplanan delillerle mahkemece “somut vakıa olmadığı” belirtilen; tanık beyanlarında geçen davalı eşin sorumluluklarını yerine getirmemesi, evin ihtiyaçlarını karşılamaması ve günlerce eve gelmemesi olarak anlatılan olayların; bütünüyle davalının birlik görevlerini yerine getirmemesi (TMK.m.185) olarak somutlaştığının kabulünün gerektiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte …

Boşanma ( sorumluluk, görev ve yükümlülük) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2010/ 23291 Karar: 2011 / 22005 Read More »

Boşanma (feragat, af, kusur, tazminat) : Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2016/9289 Karar

  Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek her iki tarafın davası kabul edilip, boşanma kararı verilmiş ise de; toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının 12.12.2011 tarihinde açtığı boşanma davasından 27.12.2011 tarihinde feragat ettiği. 2.7.2013 tarihinde ise eldeki boşanma davasını açtığı, feragat sebebiyle reddedilip kesinleşen davadan sonra tarafların barışıp bir araya gelmedikleri anlaşılmaktadır. Davacı-karşı davalı kadın, önceki …

Boşanma (feragat, af, kusur, tazminat) : Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2016/9289 Karar Read More »

Boşanma (tazminat, kişilik hakkına saldırı, ruhsal denge, makul oran, kusur ) : Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/ 6162 Esas,2019 / 6217 Karar

  Boşanmada manevi tazminatın amacı, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, bozulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamaktır. Onun için, kişilik haklarını ihlal eden fiille, tazminat miktarı arasında makul bir oranın bulunması gerekir. Bir tarafın zenginleşmesine yol açacak sonuçlar doğurur miktarda manevi tazminat takdiri, müesseseyi amacından saptırır. Hakim, tazminat …

Boşanma (tazminat, kişilik hakkına saldırı, ruhsal denge, makul oran, kusur ) : Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/ 6162 Esas,2019 / 6217 Karar Read More »

Boşanma ( aile müdahalesi, hakaret, evi terk ) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi ,Esas: 2017/ 3382, Karar: 2019 / 1359

  Davacı- karşı davalı erkeğin ise annesinin evliliğe olumsuz yönde müdahalesine izin verip annesinin sözü ile hareket ettiği, evine bir süreliğine gelip gitmediği, sonrasında da eşine barışmak istemediğini söyleyerek eşini ailesinin evine bıraktığı anlaşılmakla evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacı-karşı davalı erkeğin, davalı-karşı davacı kadına nazaran ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekirken, yazılı şekilde tarafların eşit kusurlu …

Boşanma ( aile müdahalesi, hakaret, evi terk ) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi ,Esas: 2017/ 3382, Karar: 2019 / 1359 Read More »

Boşanma (evi terk, eş ve çocuklarla ilgilenmeme, iftira, beddua, geçimsizlik) :Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas: 2018/23011, Karar: 2018 / 10355, Karar Tarihi: 02.10.2018

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; mahkemece davacı erkeğe yüklenen kusurlu davranışlardan olan tehdit eyleminin, mevcut delil durumuna göre ispatlanamadığı, bu nedenle erkeğe tehdit vakıasının kusur olarak isnad edilmeyeceği, ne var ki davacı erkeğe yüklenen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışlar yanında, davalı kadının da, davacının aile fertlerine beddua ettiği, onlara iftira attığı, en son yaşanan olayda …

Boşanma (evi terk, eş ve çocuklarla ilgilenmeme, iftira, beddua, geçimsizlik) :Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas: 2018/23011, Karar: 2018 / 10355, Karar Tarihi: 02.10.2018 Read More »

Boşanma (geçimsizlik, beddua, hakaret) :Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas: 2017/ 314, Karar: 2018 / 12113, Karar Tarihi: 30.10.2018

  Davalı-karşı davacı kadının da davacı-karşı davalı erkeğe ve ailesine hakaret ettiği beddua ederek aşağıladığı anlaşılmaktadır. O halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-karşı davalı erkek dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün …

Boşanma (geçimsizlik, beddua, hakaret) :Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas: 2017/ 314, Karar: 2018 / 12113, Karar Tarihi: 30.10.2018 Read More »