feragat

Davadan feragat ( boşanma davası, karardan sonra, kesinleşmeden önce feragat ) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas: 2016/ 25872, Karar: 2017 / 398.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Kadının açtığı dava sonucunda tarafların anlaşmalı boşanmalarına karar verilmiş, karar kesinleşmeden davacı 04.11.2016 tarihli dilekçe ile davadan feragat etmiş, mahkemece 07.11.2016 tarihli ek karar ile davanın feragat nedeni ile reddine karar verilmiştir. İlk …

Davadan feragat ( boşanma davası, karardan sonra, kesinleşmeden önce feragat ) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas: 2016/ 25872, Karar: 2017 / 398. Read More »

Boşanma (Feragat, af, affetme, kusur) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas : 2016/ 13840 , Karar : 2017 / 14821

  Mahkemece, davacı erkeğin Türk Medeni Kanununun 166/1. Maddesine dayalı davası kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ve bu sonuca tarafların eşit kusurlu davranışları ile ulaşıldığı kabul edilmiş ise de, toplanan delillerden, mahkemece davacı erkeğe yüklenen kusurlu davranışlardan hakaret eyleminin tanık beyanına göre takriben 2013 yılında, fiziksel şiddet eyleminin ise 2009 yılında gerçekleştiği, bu eylemlerden sonra …

Boşanma (Feragat, af, affetme, kusur) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas : 2016/ 13840 , Karar : 2017 / 14821 Read More »

Boşanma (Feragat, af, kusurlu davranış, hoşgörü) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 3240 Karar: 2019 / 6010

  Mahkemece, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit derecede kusurlu oldukları kabul edilerek davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve boşanmanın fer’ilerine karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı kadının eldeki boşanma davasından kısa bir süre önce açtığı Karaman Aile Mahkemesi’nin 2014/507 esasında görülen boşanma davasından 31.07.2014 tarihinde feragat ettiği, kadının davasından feragat etmesinden sonra …

Boşanma (Feragat, af, kusurlu davranış, hoşgörü) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 3240 Karar: 2019 / 6010 Read More »

Boşanma (feragat, af, kusur, tazminat) : Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2016/9289 Karar

  Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek her iki tarafın davası kabul edilip, boşanma kararı verilmiş ise de; toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının 12.12.2011 tarihinde açtığı boşanma davasından 27.12.2011 tarihinde feragat ettiği. 2.7.2013 tarihinde ise eldeki boşanma davasını açtığı, feragat sebebiyle reddedilip kesinleşen davadan sonra tarafların barışıp bir araya gelmedikleri anlaşılmaktadır. Davacı-karşı davalı kadın, önceki …

Boşanma (feragat, af, kusur, tazminat) : Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2016/9289 Karar Read More »