fiziksel şiddet

Boşanma ( hakaret, tehdit, fiziksel şiddet, boğazını sıkmak, tokat atmak, kıro demek, kusur, maddi – manevi tazminat ) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2015/13578 Esas, 2016/4383 Karar.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davası ile kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 07.03.2016 günü duruşmalı temyiz eden davacı- karşı davalı … vekili Av. … geldi. Karşı …

Boşanma ( hakaret, tehdit, fiziksel şiddet, boğazını sıkmak, tokat atmak, kıro demek, kusur, maddi – manevi tazminat ) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2015/13578 Esas, 2016/4383 Karar. Read More »

Boşanma (fiziksel şiddet, evden kovma, karşı dava) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas: 2013/ 2984, Karar: 2013 / 15546, Karar Tarihi: 05.06.2013

  Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı-davalı kocanın kadının hamileliğiyle ilgilenmediği, fiziksel şiddet uyguladığı, evden kovduğu ve ev işlerine sürekli müdahale ettiği, davalı-davacı kadının ise hakaret ettiği, eşini tırmaladığı, davacı-davalı koca boşanmaya neden olan olaylarda daha ziyade kusurlu ise de davalı-davacı kadının boşanmaya karşı çıkmasının hakkın kötüye kullanılması olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak …

Boşanma (fiziksel şiddet, evden kovma, karşı dava) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas: 2013/ 2984, Karar: 2013 / 15546, Karar Tarihi: 05.06.2013 Read More »