İşçilik alacağı ( en yüksek banka mevduat faizi, hafta tatili ücreti, fazla mesai ücreti ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları ) : Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, Esas: 2016/ 24182, Karar: 2017 / 12858, Karar Tarihi: 12.09.2017.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı ile davalılardan … Yapı Endüstri Ve Ticaret A.Ş., Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, …

İşçilik alacağı ( en yüksek banka mevduat faizi, hafta tatili ücreti, fazla mesai ücreti ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları ) : Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, Esas: 2016/ 24182, Karar: 2017 / 12858, Karar Tarihi: 12.09.2017. Read More »