hoşgörü

Boşanma (Feragat, af, affetme, kusur) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas : 2016/ 13840 , Karar : 2017 / 14821

  Mahkemece, davacı erkeğin Türk Medeni Kanununun 166/1. Maddesine dayalı davası kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ve bu sonuca tarafların eşit kusurlu davranışları ile ulaşıldığı kabul edilmiş ise de, toplanan delillerden, mahkemece davacı erkeğe yüklenen kusurlu davranışlardan hakaret eyleminin tanık beyanına göre takriben 2013 yılında, fiziksel şiddet eyleminin ise 2009 yılında gerçekleştiği, bu eylemlerden sonra …

Boşanma (Feragat, af, affetme, kusur) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas : 2016/ 13840 , Karar : 2017 / 14821 Read More »

Boşanma (Feragat, af, kusurlu davranış, hoşgörü) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 3240 Karar: 2019 / 6010

  Mahkemece, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit derecede kusurlu oldukları kabul edilerek davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve boşanmanın fer’ilerine karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı kadının eldeki boşanma davasından kısa bir süre önce açtığı Karaman Aile Mahkemesi’nin 2014/507 esasında görülen boşanma davasından 31.07.2014 tarihinde feragat ettiği, kadının davasından feragat etmesinden sonra …

Boşanma (Feragat, af, kusurlu davranış, hoşgörü) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 3240 Karar: 2019 / 6010 Read More »