Boşanma ( tanık, süresinde tanık bildirmeme, ön inceleme, delil bildirme ) : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas: 2014 / 2-433, Karar: 2016 / 63, Karar Tarihi: 22.01.2016.

Dava: Taraflar arasındaki boşanma, nafaka, velayet ve tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Batı 1. Aile (Kapatılan Sincan 1.Aile) Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 15.01.2013 gün ve 2012/198E., 2013/27 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 03.07.2013 gün ve 2013/6356 E., 2013/18904 K. sayılı ilamı ile; (Mahkemece;  …

Boşanma ( tanık, süresinde tanık bildirmeme, ön inceleme, delil bildirme ) : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas: 2014 / 2-433, Karar: 2016 / 63, Karar Tarihi: 22.01.2016. Read More »