Boşanma ( sorumluluk, görev ve yükümlülük) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2010/ 23291 Karar: 2011 / 22005

  Yapılan soruşturma, toplanan delillerle mahkemece “somut vakıa olmadığı” belirtilen; tanık beyanlarında geçen davalı eşin sorumluluklarını yerine getirmemesi, evin ihtiyaçlarını karşılamaması ve günlerce eve gelmemesi olarak anlatılan olayların; bütünüyle davalının birlik görevlerini yerine getirmemesi (TMK.m.185) olarak somutlaştığının kabulünün gerektiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte …

Boşanma ( sorumluluk, görev ve yükümlülük) : Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2010/ 23291 Karar: 2011 / 22005 Read More »