Dolandırıcılık (dolandırıcılık suçunun unsurları) : Yargıtay 2.Ceza Dairesi; Esas: 2019/ 2782, Karar: 2019 / 13882, Karar Tarihi: 23.09.2019

  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Dolandırıcılık” başlıklı 157. maddesinde; “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye …cezası verilir” şeklinde dolandırıcılık suçunun temel şekli, anılan Kanun’un 158. maddesinde ise dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir.Madde metninde görüldüğü üzere dolandırıcılık suçunun maddi unsurunun hareket kısmı “hileli davranışlarla …

Dolandırıcılık (dolandırıcılık suçunun unsurları) : Yargıtay 2.Ceza Dairesi; Esas: 2019/ 2782, Karar: 2019 / 13882, Karar Tarihi: 23.09.2019 Read More »