VERGİ HUKUKU

Vergi hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetler;
  • Vergi cezaları kararlarına ilişkin başvuru ve iptaline ilişkin davalar,
  • Vergilendirme işlemlerine ilişkin danışmanlık, başvuru ve davalar,
  • Vergi suçlarına dair gerçekleştirilen soruşturma ve ceza davaları.