AİLE & MİRAS HUKUKU

 
Aile ve miras hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetler;
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması ve anlaşmalı boşanma davaları,
 • Çekişmeli (Evlilik birliğinin temelden sarsılması,aldatma, aldatma, terk ve diğer sebepler) boşanma davaları,
 • Boşanma davaları ile birlikte veya ayrı  olarak açılacak olan nafaka, velayet davaları, maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Mal rejimi davaları,
 • Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi ve manevi zararlara ilişkin davalar, 
 • Babalık davaları,
 • Evliliğin iptaline ilişkin davalar,
 • İddet süresinin kaldırılmasına ilişkin davalar,
 • Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamındaki tedbir talepleri,
 • Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının ve yurt dışında gerçekleştirilen evliliklerin tanıma ve tenfizine ilişkin davalar,
 • Vesayet kararları ve vasilikten kaynaklı davalar,
 • Gaiplik kararının alınması,
 • Yaş ve isim değişikliği davaları,
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları,
 • Vasiyetname ve miras sözleşmesinin düzenlenmesi ve iptaline ilişkin davalar,
 • Mirasçılık belgesinin (veraset ilamın) alınması,
 • Ölünceye kadar bakım sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Miras kalan malvarlıklarına ilişkin davalar ve ortaklığın giderilmesi,
 • Mirasın reddi işlemlerinin yapılması,
 • Vatandaşlık ve oturma iznine ilişkin süreçlerin takibi ve hukuki danışmanlık.