ENERJİ HUKUKU

Enerji hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetler;

  • Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuru işlemleri ve tadilleri,
  • EPDK’da yürütülecek süreçlerin takibi,
  • Akaryakıt ve lpg, dağımız şirketleri ve bayiilerine hukuki danışmanlık,
  • Kamulaştırma, özelleştirme ve diğer süreçlere ilişkin danışmanlık ve davaların takibi,
  • EPDK tarafından verilen idari para cezalarına ve diğer işlemlerine ilişkin iptal davaları,
  • Maden hukukuna ilişkin danışmanlık ve doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi.