GAYRİMENKUL & İNŞAAT HUKUKU

 
Gayrimenkul ve inşaat hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetler;
 • Gayrimenkul alım, satım ve kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları,
 • Hata, hile, muvazaa ve diğer sebeplerden kaynaklı tapu iptali davaları,
 • Muris muvazaasından kaynaklı tapu iptali ve tescili davaları,
 • İmar uygulamalarından kaynaklı tapu iptali ve tescili davaları,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin önlenmesine ilişkin davalar,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı davalar,
 • Önalım davası,
 • Ecrimisil  davası,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • İntifa, sükna ve şufa gibi sınırlı ayni hakların kurulması, sona erdirilmesi işlemlerinin yapılması,
 • İpotek sözleşmeleri,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Yabancıların gayrimenkul edinmelerine ve gayrimenkule dair kiralama, satım ve diğer işlemlerine ilişkin danışmanlık ve vekillik hizmeti.