İCRA VE İFLAS HUKUKU

 
İcra ve iflas hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetler;
  • İlamlı icra takiplerinin (taşınır teslimi veya taşınmaz tahliye veya teslimi, çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulması, para borcuna veya teminat verilmesine dair ilamların icrası, ipoteğin paraya çevrilmesi, taşınır rehninin paraya çevrilmesi)başlatılması ve sürecin takibi ,
  • İlamsız icra takiplerinin (adi takipler, taşınır rehninin paraya çevrilmesi, ipoteğin paraya çevrilmesi, kambiyo senetleriyle haciz takibi, adi kira veya hasılat kirası, tahliye) başlatılması ve sürecin takibi,
  • İcra mahkemesinde açılan hukuk ve ceza davaları,
  • İflas davaları,
  • İhalenin feshi davaları,
  • İhtiyati haciz davaları.