İŞ HUKUKU

 
İş hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetler;
  • İşten çıkarılma nedeniyle açılacak olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, genel tatil ve yıllık ücretli izin tazminatlarına ilişkin davalar,
  • İşçi alacaklarından kaynaklı alacakların takibi ve bundan kaynaklı davalar,
  • Eksik prim gösterilmesi ve hizmet tespitine ilişkin başvuru ve davalar,
  • İş akdinin haklı nedenle feshine dair danışmanlık, fesih işlemleri ve tazminat davaları,
  • İşe iade davaları,
  • İş kazalarından kaynaklı alacakların takibi ve buna ilişkin davalar,
  • İş sözleşmelerinin düzenlenmesine ilişkin danışmanlık,
  • Arabuluculuk sürecine ilişkin vekillik ve danışmanlık.