TAZMİNAT HUKUKU

 

Tazminat hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetler;

  • Trafik kazalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri ve buna ilişkin davalar,
  • İş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri ve buna ilişkin davalar,
  • Sözleşmeden kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri ve buna ilişkin davalar,
  • Haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri ve buna ilişkin davalar,
  • Ceza hukukundan kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri ve buna ilişkin davalar,
  • Destekten yoksun kalmaya ilişkin tazminat talepleri ve buna ilişkin davalar, 
  • İdareye karşı yöneltilen tazminat talepleri ve buna ilişkin davalar,
  • Malpraktis (hatalı tedavi ve doktor uygulamalarından doğan tazminat) davaları,
  • Fikri ve sinai mülkiyet hukuku ve rekabet hukukundan kaynaklı tazminat talepleri ve bunlara ilişkin davalar.