TİCARET & ŞİRKETLER HUKUKU

 
Ticaret ve şirketler hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetler;
  • Şirket kuruluşu ve esas sözleşmesinin hazırlanması,
  • Şirketler topluluğundaki ilişkilerde hukuki danışmanlık,
  • Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi,
  • Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve doğacak ihtilafların çözümlenmesi ve davaların takibi,
  • Şirket iç işleyişinden kaynaklı davalar,
  • Ticari alacaklara ilişkin davalar,
  • Şirket ortakları hakkında gerçekleştirilen ceza yargılamalarında müdafiilik ve şirket vekilliği, 
  • Şirket işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesi için danışmanlık,
  • Şirketin üçüncü kişilerle yapacağı sözleşmelerin düzenlenmesi, 
  • Rekabet, Marka ve Patent hukukundan kaynaklı ihtilafların çözümlenmesi ve davaların takibi.