➜ Yargı Kararları

Araç Kilometresini Düşürme – Dolandırıcılık Suçu

ARAÇ KİLOMETRESİNİ DÜŞÜRME – DOLANDIRICILIK SUÇU- YARGITAY KARARLARI   T.C YARGITAY 15.Ceza Dairesi Esas: 2014/ 22817 Karar: 2017 / 9852 Karar Tarihi: 25.04.2017 “SUÇ : Dolandırıcılık HÜKÜM : Beraat Dolandırıcılık suçundan sanığın beraatına ilişkin hüküm, katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü, Sanığın, kendisine ait suça konu 286.235 kilometrede bulunan 2001 model Mitsubishi marka aracın göstergesinde oynama …

Araç Kilometresini Düşürme – Dolandırıcılık Suçu Read More »

(35) Geçmişe Dönük Fatura – Kusur – Düzenleyici – Alıcı – Özel Usulsüzlük Cezası

DANIŞTAYVergi Dava Daireleri KuruluEsas: 2018/ 50Karar: 2018 / 199Karar Tarihi: 11.04.2018 İstemin Özeti: … nezdinde düzenlenen 8.5.2012 tarihli tutanakla, davacıya yapılan hizmet teslimlerine ilişkin 3.1.2012 ve 19.1.2012 tarihli faturaların (7) günlük süreden sonra düzenlendiğinin tespiti üzerine, davacı şirket adına, fatura almaması nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesinin 1’inci bendi uyarınca 2012 yılı için …

(35) Geçmişe Dönük Fatura – Kusur – Düzenleyici – Alıcı – Özel Usulsüzlük Cezası Read More »

(34) Vergi İncelemesi – Defter ve Belge İbraz Etmeme

YARGITAY11.Ceza DairesiEsas: 2019/ 5990Karar: 2020 / 3358Karar Tarihi: 22.06.2020 1) Sanık … hakkında “2006 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme” suçlarından, sanık … ve sanık … hakkında “2006 takvim yılında sahte fatura düzenleme” suçundan kurulan beraat hükümlerine yönelik katılan vekilinin, sanık … ve sanık … hakkında “2007 takvim yılında sahte fatura düzenleme” suçundan kurulan …

(34) Vergi İncelemesi – Defter ve Belge İbraz Etmeme Read More »

(33) İletişimin Denetlenmesi – Katalog Suç – Hukuka Aykırı Delil

YARGITAY12.Ceza DairesiEsas: 2018/ 4825Karar: 2020 / 1777Karar Tarihi: 19.02.2020 Gizliliğin ihlali suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:   Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin sair temyiz itirazlarının reddine, …

(33) İletişimin Denetlenmesi – Katalog Suç – Hukuka Aykırı Delil Read More »

(32) İş yerinde arama – bilgisayarlarda arama – hukuka aykırı delil

Yargıtay  19.Ceza DairesiEsas: 2019/ 30045Karar: 2020 / 2782Karar Tarihi: 11.03.2020 Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:   Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Sanığın yetkisi olduğu …

(32) İş yerinde arama – bilgisayarlarda arama – hukuka aykırı delil Read More »

(31) Özel Öğretim Kurumu – Personel – Belirli Süreli İş Sözleşmesi – Kıdem ve İhbar Tazminatı

YARGITAYBüyük Genel KurulEsas: 2017/ 1Karar: 2018 / 2Karar Tarihi: 23.02.2018 I. GİRİŞ   A. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURU   Av. O. Ö. 22.06.2015 tarihli dilekçesinde Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabi olarak süreli sözleşme ile çalışan öğretmenler ile birden fazla süreli sözleşme yapılması halinde, bu sözleşmelerin süresiz sözleşmeye dönüp dönmediği konusunda Yargıtay tarafından verilen farklı kararlar …

(31) Özel Öğretim Kurumu – Personel – Belirli Süreli İş Sözleşmesi – Kıdem ve İhbar Tazminatı Read More »

(30) Karşılıksız çek – şikayet hakkı – hamil – ciranta – karşılıksızdır işlemi

YARGITAY19.Ceza DairesiEsas: 2018/ 3072Karar: 2018 / 5874Karar Tarihi: 10.05.2018 A-) KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ KONUSUNDAKİ BAŞVURU   Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu 20.09.2017 tarih, 2017/65 sayılı Kararıyla Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesinin 16.03.2017 tarih, 2017/413 Esas, 2017/398 Karar sayılı ilamıyla Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesinin 03.03.2017 tarih, 2017/218 Esas, 2017/242 Karar …

(30) Karşılıksız çek – şikayet hakkı – hamil – ciranta – karşılıksızdır işlemi Read More »

(29) Fark ücret alacağı – kadroya geçirilen işçi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi9. Hukuk DairesiEsas: 2020 / 1055Karar: 2020 / 871Karar Tarihi: 08.06.2020 I-TARAFLARIN TALEP VE CEVAPLARININ ÖZETİ:   TALEP:   Davacı vekili, davacının alt işveren işçisi güvenlik görevlisi olarak çalışırken 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirildiğini, geçiş sırasında asgari ücretin %25 fazlası ücret alırken Aile Bakanlığı’nın 01/02/2019 tarihli görüş yazısı gerekçe …

(29) Fark ücret alacağı – kadroya geçirilen işçi Read More »

(28) Delil tespiti – yargılama gideri – dava değeri

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/3500 Esas 2018/5636 Karar Davacılar …’ya velayeten kendi adlarına asaleten … ve … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve diğerleri aleyhine 25/04/2014 gününde verilen dilekçe ile haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 19/01/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar …

(28) Delil tespiti – yargılama gideri – dava değeri Read More »

(27) Delil tespiti – yargılama gideri – dava değeri

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/3053 Esas 2018/3275 Karar Dava araç tamirinden kaynaklanan zararın tahsili istemiyle açılmış olup mahkemece ıslah dilekçesi gözetilerek davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm, davalı vekilince temyiz olunmuştur. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan …

(27) Delil tespiti – yargılama gideri – dava değeri Read More »